Friday, October 29, 2010

DALIL-DALIL DIPERINTAHKAN MEMBACA AL-QURAN SECARA BERTARANNUM.

Terdapat banyak dalil yang memerintahkan supaya kita bertarannum semasa membaca Al-Quran. Oleh itu, tidak dapat tidak bagi kita untuk membacanya dengan bertarannum supaya mendapat ganjaran daripada Allah swt. Antara dalil-dalilnya ialah :-

1. Sabda Rasulullah S.A.W.:

Maksudnya: “ Perelokkan bacaan al-Quran itu dengan suara kamu. Sesungguhnya suara yang elok iti akan menambahkan keelokan bacaan al-Quran itu”
(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darami, An-Nasa-ie dan Al-Hakim)


2. Sabda Rasulullah S.A.W

Maksudnya: “ Dipersilakan ahli al-Quran ke syurga: “ Bacalah, naiklah ke tingkat dan perelokkanlah bacaan kamu sebagaimana kamu mengelokkan bacaannya ketika di dunia dahulu. Sesungguhnya tempat tinggal kamu di syurga ini adalah berdasarkan akhir ayat yang kamu bacakan”. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibbah dan Tirmizi)


3. Sabda Rasulullah S.A.W

Maksudnya: “ Apa yang diizinkan Allah atas sesuatu ialah apa yang diizinkan kepada nabi yang selalu mengelokkan suara untuk melagukan bacaan al-Quran dalam bentuk nyaring” ( Riwayat Bukhari)

4. Sabda Rasulullah S.A.W


Maksudnya: “ Hendaklh kamu menghiasi bacaan al-Quran itu dengan mempelbagaikan bunyi suara kamu” (Riwayat Abu Daud dan An-Nasa-ie)


5. Sabda Rasulullah S.A.W

Maksudnya: “ Bukanlah dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melagukan dengan bacaan al-Quran” (Riwayat Bukhari)


6. Sabda Rasulullah S.A.W


Maksudnya: “ Hendaklah kamu melagukan dengan bacaan al-Quran itu kerana bukan dari kalangan kami merekan yang tidak melagukan dengan bacaan al-Quran dan menangislah. Jika tidak mampu menangis mak buat-buatlah menangis ”
(Riwayat An-Nasa-ie)


7. Sabda Rasulullah S.A.W


Maksudnya: “ Hendaklah kamu mempelajari Kitab Allah S.W.T (Al-Quran) dan ceriakanlah serta perelokkanlah lagu bacaannya “ (Riwayat Muslam)

No comments:

Post a Comment